Biznes

Jak bezpiecznie przewozić towary chemiczne?

Transport to niezwykle ważna branża, która odpowiada za zapewnienie ciągłości łańcucha dostaw. Wśród przewożonych towarów mogą znajdować się rozmaite ładunki. Szczególnej uwagi wymagają jednak te, które określane są mianem niebezpiecznych. Należą do nich substancje i produkty, które mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie i życie człowieka, kondycję środowiska lub mogą wywoływać zagrożenie katastrofą, np. wybuchu lub pożaru. Są to przede wszystkim różnego rodzaju środki chemiczne. Przewóz towarów niebezpiecznych wymaga spełnienia wielu norm i przepisów prawa, które mają na celu wykluczenie lub zminimalizowanie zagrożenia lub rozmiaru ewentualnych szkód. Przewóz towarów niebezpiecznych określa się skrótem ADR, który podchodzi od nazwy międzynarodowej konwencji ustalającej normy i regulacje transportu towarów, które niosą za sobą pewne zagrożenie. Dotyczą one wiele aspektów. Najważniejszym ogniwem umożliwiającym przewóz środków niebezpiecznych są uprawnienia kierowcy. W transporcie ADR mogą brać udział jedynie wykwalifikowani kierowcy, którzy zdobędą stosowne pozwolenia. Regulacje dotyczą również szczegółowego sposobu przewozu, z góry określonego sposobu zabezpieczenia ładunku, oznakowania środka transportu czy samej przesyłki. Zgodnie z konwencją ADR materiały niebezpieczne podzielone są na kilka rozmaitych klas, które różnicują się między sobą zarówno stopniem, jak i rodzajem zagrożenia, jakie konotują. W zależności od przynależności do odpowiedniej klasy wymagane są różne kroki ostrożności.

Więcej: przewóz towarów niebezpiecznych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *