Biznes

Transport materiałów niebezpiecznych

Położenie Polski w centrum Europy powoduje, że przecinają ją ważne szlaki komunikacyjne. Co więcej polityki rządowe uwzględniają to w swoich planach i następuje rozwój szlaków komunikacyjnych na osi wschód – zachód i północ – południe.

Wszystko to powoduje rozwój branży transportowo – logistycznej w Polsce. Coraz więcej transportów przemieszcza się po naszym kraju, w tym również transport ADR. Niezwykle istotnym przy tego rodzaju ładunkach jest zapewnienie właściwego bezpieczeństwa, poczynając od środków transportowych, a kończąc na profesjonalnej obsłudze. Należy pamiętać, że każdy transport ADR powinien być właściwie oznakowany w zależności od rodzaju ładunku. Przedsiębiorstwa zajmujące się transportem materiałów niebezpiecznych powinny zatrudniać doradcę do spraw bezpieczeństwa, który ma za zadanie pomóc w realizacji zadań nałożonych przez przepisy prawa. Co więcej każda taka firma co roku powinna składać sprawozdanie do wojewody w zakresie prowadzonej działalności oraz wprowadzić odpowiednie procedury bezpieczeństwa. Wszystko to stanowi niezbędne minimum, które ma za zadanie zapobiegać potencjalnym zagrożeniom i wyeliminować ryzyko związane z tego rodzaju transportem. Należy zawsze pamiętać, że materiały niebezpieczne powinny być przewożone w właściwych pojazdach, których specyfika musi odpowiadać rodzajowi ładunku.

Podsumowując należy podkreślić zachowanie wszystkich wymagań stawianych przez przepisy prawa przed transportem ADR. Pozwoli to na zminimalizowanie ryzyka. Dzięki temu mamy pewność, że w normalnych warunkach transport materiałów niebezpiecznych nie będzie stanowił zagrożenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *