rękawice robocze
Inne

Bezpieczeństwo w miejscu pracy.

W celu zapewnienia komfortu, a także niezbędnego bezpieczeństwa w miejscu pracy, zostały opracowane specjalne przepisy regulujące wszystkie kwestie związane z przestrzenią, w której pracownicy wykonują swoje codzienne zadania. Zasady BHP, bo tak należy określać zbiór przepisów regulujących to zagadnienie, zostały tak opracowane aby uregulować i narzucić odpowiednie normy zachowań, wyposażenia wnętrz, czy też oświetlenia i czasu pracy. To bardzo ważne, aby stosować się do przepisów, gdyż dzięki nim jesteśmy w stanie wyeliminować niepożądane zachowania, które mogłyby doprowadzić do tragicznych w skutkach wypadków i innych incydentów. Na każdym stanowisku obowiązują trochę inne zasady, które są dostosowane do specyfiki wykonywanej pracy. Inne wytyczne obowiązują w biurze podczas pracy przy komputerze, natomiast inne w fabryce przy linii produkcyjnej, czy też na świeżym powietrzu na placu budowy. Niezależnie od specyfiki i miejsca pracy, powinno w nim znajdować się odpowiednie wyposażenie BHP, które w razie potrzeby może być użyte do zabezpieczenia osób lub mienia. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy ( w skrócie BHP ) narzuca na pracodawców szereg obowiązków, które w jasny sposób określają zasady funkcjonowania zakładów pracy, ale także wyraźnie piętnują niepożądane zachowania pracowników, które mogą się przyczynić do sytuacji zagrożenia zdrowia, a nawet życia. Regularnie każdy zakład pracy jest poddawany wnikliwym kontrolom, które mają na celu sprawdzić, czy nie dochodzi w nich do jakichkolwiek nieprawidłowości i nadużyć.

Źródło: Rękawice robocze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *