Aktualności › Nałęczów – bezpłatne badania profilaktyczne

Trwa kampania społeczna „Zentiva – Zmieniamy Przyzwyczajenia” mająca na celu zmianę nawyków polskiego społeczeństwa i zachęcenie Polaków do wykonywania badań profilaktycznych. Już 10 września przy Nałęczowskim Ośrodku Kultury na ul. Lipowej 6 w Nałęczowie będzie można wykonać w mobilnym punkcie diagnostycznym bezpłatne badania, m.in.: EKG serca, pomiar ciśnienia i saturację krwi.  We wrześniu organizatorzy szczególną uwagę poświęcą budowaniu świadomości i profilaktyce w zakresie choroby Alzheimera –  jednym z badań oferowanych w ramach akcji będzie test Cog[1], który służy do wczesnego wykrywania zaburzeń poznawczych. Jego wyniki będzie można skonsultować z dyżurującym w busie lekarzem specjalistą.

Badanie opinii[1] pt. „Stan Zdrowia Polaków” przeprowadzone w ramach kampanii „Zentiva – Zmieniamy Przyzwyczajenia” wykazało, że profilaktyka zdrowia w pandemii nie jest dla Polaków priorytetem: co trzeci pytany nie wykonał w ciągu 6 miesięcy żadnych badań profilaktycznych, a ponad połowa respondentów przyznaje, że koronawirus znacznie zmniejszył częstotliwość ich wykonywania. Wniosek jest oczywisty – rzeczywistość pandemiczna nie sprzyja regularnym badaniom diagnostycznym i trosce o zdrowie. Co więcej, blisko połowa badanych, bo 49,1% zadeklarowała, że szuka porad zdrowotnych w Internecie.

„Niepokoi fakt, że bardzo duża grupa Polaków próbuje leczyć się w oparciu o porady pozyskane z Internetu jednocześnie rezygnując z wykonywania regularnych badań profilaktycznych. Eksperci są zgodni, że ten trend należy koniecznie odwrócić. Dlatego podjęliśmy decyzję o uruchomieniu akcji bezpłatnych badań przesiewowych”komentuje Zofia Kurek-Maciejewicz, Head of Communications Zentiva Polska.

We wrześniu organizatorzy kampanii szczególną uwagę poświęcą chorobie Alzheimera, będącej najczęstszą przyczyną otępienia. Wyniki badania opinii „Stan Zdrowia Polaków” wskazują, że co piąta[2] osoba nie powiedziałaby lub nie wie czy powiedziałaby lekarzowi o problemie zapominania zdarzeń, które przed chwilą miały miejsce. Tymczasem w  przypadku tej choroby szczególnie ważne jest wczesne rozpoznanie, rozpoczęcie leczenia i nie należy  bagatelizować objawów takich jak zaburzenia pamięci czy problemy z orientacją w czasie i przestrzeni.

„Choroba Alzheimera powodując obumieranie neuronów jest najczęstszą przyczyną otępienia (demencji). Mając na uwadze farmakologiczne i niefarmakologiczne metody prowadzące do spowolnienia narastania objawów zaburzeń funkcji poznawczych i zachowania możliwie najdłuższego samodzielnego funkcjonowania pacjentów, kluczowe jest ustalenie diagnozy we wczesnym stadium rozwoju choroby. Natomiast profilaktyka dotycząca eliminowania poznanych czynników ryzyka i propagowanie czynników ochronnych rozwoju choroby Alzheimera powinny być powszechnie przyjętymi standardami” – mówi prof. dr hab. n. med. Tomasz Gabryelewicz, kierownik Oddziału Alzheimerowskiego Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, Prezes Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego oraz członek Rady Naukowej kampanii „Zentiva – Zmieniamy Przyzwyczajenia”.

Kampania społeczna „Zentiva – Zmieniamy Przyzwyczajenia” wychodzi naprzeciw potrzebie edukacji i diagnostyki polskiego społeczeństwa. W okresie od czerwca do września mobilny punkt diagnostyczny odwiedzi 23 miasta w Polsce. Każdy miesiąc poświęcony jest edukacji w czterech obszarach profilaktyki zdrowotnej. W czerwcu realizowane były bezpłatne badania z zakresu kardiologii, lipiec dotyczył urologii oraz ginekologii, sierpień – reumatologii, a wrzesień związany jest z chorobą Alzheimera. Podczas każdej akcji pacjenci będą mogli skonsultować się z danym lekarzem specjalistą.

W dniu 10 września mobilny punkt diagnostyczny będzie czekał na chętnych w Nałęczowie w  godzinach 8:00-16:00 przy Nałęczowskim Ośrodku Kultury (ul. Lipowa 6). Na miejscu będzie dostępny wykwalifikowany personel medyczny, który omówi z pacjentami wyniki przeprowadzonych badań pod kątem profilaktyki w zakresie choroby Alzheimera.

Mapę dokładnych terminów i przystanków mobilnego punktu diagnostycznego w kolejnych miastach można śledzić na stronie www.zmieniamyprzyzwyczajenia.pl.

O firmie Zentiva

Zentiva jest producentem wysokiej jakości leków w przystępnej cenie, które trafiają do pacjentów w Europie i poza nią. Firma zatrudnia 4,5 tys. pracowników i ma sieć zakładów produkcyjnych, w tym flagowe fabryki w Pradze, Bukareszcie i Ankleshwar. Zentiva pragnie być liderem markowych i generycznych leków w Europie, by w ten sposób lepiej zaspokajać codzienne potrzeby zdrowotne pacjentów.

Dążymy do tego, by opieka zdrowotna stała się prawem, a nie przywilejem. Ludzie szczególnie w dzisiejszych czasach potrzebują dostępu do dobrej jakości leków i opieki zdrowotnej w przystępnej cenie. Współpracujemy z lekarzami, farmaceutami, hurtowniami, organami regulacyjnymi i władzami, by wspólnie tworzyć najlepsze rozwiązania problemów życia codziennego.

Więcej informacji o firmie znajduje się na www.zentiva.pl i www.zentiva.com

 

[1] Badanie zrealizowane w dniach 06.05-07.05.2021 metodą wywiadów on-line (CAWI) na panelu internetowym SW Panel, na reprezentatywnej grupie Polaków.

[2] Badanie zrealizowane w dniach 06.05-07.05.2021 metodą wywiadów on-line (CAWI) na panelu internetowym SW Panel, na reprezentatywnej grupie Polaków.

[1] Narzędzie przeznaczone do weryfikacji obecności otępienia u osób starszych. Ocenia pamięć bezpośrednią oraz odroczoną, a także wybrane aspekty językowe oraz funkcje wzrokowo-przestrzenne i wykonawcze.