przechowywanie chemikalii
Inne

Pojemniki na substancje niebezpieczne

Przechowywanie substancji i materiałów niebezpiecznych wymaga odpowiedniego przygotowania. Magazynowanie na przykład materiałów chemicznych wymaga zachowania norm bezpieczeństwa w zakresie właściwego przygotowania pomieszczeń, zapewnienia systemów wentylacyjnych oraz inwestycji w zbiorniki chemoodporne z tworzywa sztucznego.
Polietylen używany do produkcji zbiorników chemicznych cechuje się wysoką jakością surowca w zakresie szczelności, odporności na związki chemiczne, oraz warunki atmosferyczne i promienie UV. Ich wykorzystanie gwarantuje składowanie materiałów w sposób zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa.
Normy BHP nakazują, aby planując składowanie materiałów potencjalnie niebezpiecznych określić możliwe zagrożenie pożarowe. Jeśli składowane przez nas substancje mogą być łatwopalne, należy przechowywać je w pojemnikach ognioodpornych. Samo pomieszczenie, w którym przechowywane są takie materiały również powinno spełniać podstawowe wymagania z zakresu bhp.
Pracownicy zaangażowani przy załadunku, przenoszeniu oraz samym magazynowaniu materiałów niebezpiecznych zobligowani są do znajomości przepisów prawnych, oraz zachowania wszelkich norm, gwarantujących właściwe przechowywanie substancji. Magazyny winny przechodzić cykliczne kontrole jakości a stan techniczny, np. w zakresie szczelności zbiorników, należy sprawdzać nieustannie poprzez wyspecjalizowane systemy bezpieczeństwa.
Szczegółowe wytyczne w zakresie magazynowania substancji chemicznych reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych.

Źródło: reakcyjnego zbiornika procesowego HDPE

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *